ห้องเรียนธรรมชาติ

ช้าง24 TOP_9562 Copy 3.png

“แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พวกเราจะได้ศึกษาหาความรู้จากสิ่งมีชีวิตได้ดีที่สุด”

เพราะการเรียนรู้ไม่จำกัดเพศและวัย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ตั้งแต่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงบุคคลทั่วไปที่มีใจศึกษาหาความรู้ ได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ว่ามีความสำคัญอย่างไรและทำหน้าที่อะไร ผ่านกิจกรรมค่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรูปแบบกิจกรรมมีทั้งแบบเต็มวัน, ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน, และค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน ตัวอย่างกิจกรรม มีดังนี้

กิจกรรมดูนก เพื่อเรียนรู้ความสำคัญของนก และชีวิตความเป็นอยู่ของเขาในป่าใหญ่

กิจกรรมเดินป่า เพื่อฝึกการใช้ประสาทสัมผัส เมื่อเราเข้าไปในบ้านของสัตว์ป่าและต้นไม้

กิจกรรมส่องสัตว์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมสัตว์ป่ายามค่ำคืน การมีสัตว์หากินทั้งกลางวันและกลางคืน มีความสำคัญอย่างไร

กิจกรรมดูดาว เพื่อเรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตของคนที่ใช้ประโยชน์ของดวงดาวในการใช้ชีวิต การเดินทาง และฤดูกาล

และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจเช่น ระบบนิเวศน์ของสัตว์ป่า การสำรวจร่องรอยของสัตว์ป่า การดำรงชีวิตในป่าผ่านเรื่องราวการใช้ชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

เมื่อเราก้าวเข้ามายังพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เราต่างก็เป็นแขกผู้มาเยือนบ้านของเหล่าสัตว์ป่าและต้นไม้กันทั้งนั้น นับว่าเป็นโอกาสที่ดี หากเราได้สำรวจและศึกษาทรัพยากรธรรมชาติกับผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าแห่งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว    086-0926529      หรือ

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมเยาวชน    093-5490770

go to top