ค่าบริการ

 

นักท่องเที่ยวจะต้องชำระค่าบริการทั้งประเภทบุคคลและประเภทยานพาหนะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อ (ด่านปากช่อง) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนินหอม (ด่านเนินหอม) อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี เท่านั้น
 

noun_people_2989920.svg

ค่าบริการประเภทบุคคล

ค่าบริการนักท่องเที่ยวชาวไทย

เด็ก   20  บาท
ผู้ใหญ่   40  บาท 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่เสียค่าบริการเข้าอุทยานฯ
 

ค่าบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เด็ก   100    บาท 
ผู้ใหญ่   200  บาท (รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการ)
* อัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาตินี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

ค่าบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ด่านเนินหอมและปากช่อง)

เด็ก   200    บาท 
ผู้ใหญ่   400  บาท (รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการ)
** อัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับชาวต่างชาติ เฉพาะด่านปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และด่านเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี มีผลตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
noun_Car_3675176.svg

ค่าบริการประเภทยานพาหนะ

รถจักรยานยนต์ คันละ 20 บาท
รถยนต์ 4 ล้อ คันละ 30 บาท
รถยนต์ 6 ล้อ คันละ 100 บาท
รถยนต์ มากกว่า 6 ล้อ
แต่ไม่เกิน 10 ล้อ
คันละ
 
200
 
บาท
 
* อัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาตินี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
** ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปในอุทยานฯ สำหรับรถยนต์ที่มีมากกว่า 6 ล้อขึ้นไป หรือรถยนต์ 2 ชั้น หรือรถยนต์ที่มีความสูงมากกว่า  3.50 เมตร
*** รถบ้านชนิดลากจูงไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปในอุทยานฯ (ด่านปากช่องและด่านเนินหอม)

หมายเหตุ : 

 • บัตรที่ซื้อ 1 ใบ สามารถใช้แสดงการเข้า - ออกอุทยานแห่งชาติฯ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
 • เด็ก คือ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี
     ผู้ใหญ่ คือ บุคคลที่มีอายุ 14 - 60 ปี 
     ผู้สูงอายุ คือ  บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
     ผู้พิการ คือ บุคคลที่มีบัตรผู้พิการหรือผู้ที่ประจักษ์โดยสายตาว่ามีสภาพพิการ โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรประจำตัว คนพิการเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตน
 • รถทัวร์ขนาดเล็กสามารถขึ้นได้เฉพาะ ทางเข้าด่านตรวจเนินหอม ฝั่งปราจีนบุรีเท่านั้น ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ฝั่งปากช่อง (นครราชสีมา)  ไม่อนุญาตให้ขึ้นเนื่องจากเส้นทางค่อนข้างชันและอาจเกิดอันตรายได้
E-Ticket DNP.jpg

การชำระค่าบริการ

    นักท่องเที่ยวสามารถชำระค่าบริการได้ที่ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ฝั่งปากช่อง (นครราชสีมา) และด่านตรวจเนินหอม ฝั่งปราจีนบุรี โดยผ่าน 2 ช่องทาง คือ

 1. จองและชำระค่าบัตรบริการออนไลน์ แอพพลิเคชั่น QueQ
 2. ชำระค่าบัตรค่าบริการ ณ จุดจำหน่าย

ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ฝั่งปากช่อง

ตั้งอยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและบริเวณด่านทางเข้า

ด่านตรวจเนินหอม  

ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ต้องผ่านด่านเข้าไปก่อน)

noun_insurance.svg

ประกันภัย

เพื่อความอุ่นใจในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถซื้อประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ ที่จุดชำระค่าบริการ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

go to top