การเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่ได้โดยผ่านด่านตรวจเก็บค่าบริการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีจำนวน 2 ด่าน คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อ (ด่านปากช่อง) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนินหอม (ด่านเนินหอม) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ป่าดิบแล้ง02 copy 3.jpg

ศาลเจ้าพ่อ (ด่านปากช่อง)

เส้นทางบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากด่านศาลเจ้าพ่อ (ถ. ธนะรัชต์) ถึงทางเข้าจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 50 กม. 
นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นด้านหนึ่งแล้วลงอีกด้านหนึ่งหรือเลี้ยวกลับทางเดิมก็ได้

จากกรุงเทพฯ การเดินทางเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปัจจุบันสามารถเลือกเดินทางได้ 3 วิธี 
คือ รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทาง หรือรถไฟ ดังนี้

icon_car.svg
โดยรถยนต์ส่วนบุคคล

เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ -  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อ 
จากถนนพหลโยธิน ผ่านรังสิตประตูน้ำพระอินทร์ และจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ก่อนถึงอำเภอปากช่อง บริเวณกิโลเมตรที่ 23 จะพบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อ และเดินทางต่อไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ -  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อ 
ใช้เส้นทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา
มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา มอเตอร์เวย์สายนี้ จะตัดเป็นถนนเส้นใหม่ขนานกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ซึ่งสามารถลงจากมอเตอร์เวย์ ด่านเก็บค่าผ่านทางที่อำเภอปากช่องตัดเข้าถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 (ธนะรัตน์) อำเภอปากช่อง มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก่อนจะถึงช่วงยกระดับเหนือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ไปสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางที่ 3 กรุงเทพฯ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนินหอม 
ใช้เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านรังสิต ผ่านหนองแค เลี้ยวขวาสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ที่อำเภอหินกอง ผ่านตัวเมืองนครนายกถึงสี่แยกเนินหอม หรือวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศรมหาราชก่อนเข้าตัวเมืองปราจีนบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3077 ปราจีนบุรี – เขาใหญ่ ถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนินหอม รวมระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร ทั้งนี้เส้นทางที่ 2 ค่อนข้างชันเหมาะที่จะใช้เป็นทางลงมากกว่า 

icon_front-of-bus.svg
โดยรถโดยสารประจำทาง

เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ -  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อ 
ให้โดยสารรถประจำทางสายกรุงเทพฯ–นครราชสีมา หรือรถตู้ประจำทางเอกชนสายกรุงเทพฯ–ปากช่อง
 มาลงที่อำเภอปากช่อง ต่อจากนั้นแนะนำให้เช่ารถหรือต่อรถโดยสารประจำทางสายปากช่อง – เขาใหญ่ ที่ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. ของทุกวัน ซึ่งรถจะออกทุก 30 นาที ค่าโดยสาร 15 บาท ไปสิ้นสุดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อ (ด่านตรวจเก็บค่าบริการอุทยานฯ) จากนั้นแนะนำให้ขออาศัยรถนักท่องเที่ยวเพื่อพาเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนินหอม 
ขึ้นโดยสารรถประจำทาง กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี มาลงที่แยกวงเวียนนเรศวร (แยกเข้า จ.ปราจีนบุรี) จากนั้นแนะนำให้แนะนำโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่แยกนี้ หรือขออาศัยรถนักท่องเที่ยวไปลงที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนินหอม (ด่านเนินหอม) หรือ พาเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

icon_train.svg
โดยรถไฟ

เส้นทางจากกรุงเทพฯ -  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อ
ขึ้นรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - ปากช่อง) ลงที่สถานี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แล้วต่อรถสองแถวที่ตลาด อ.ปากช่อง - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลงที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อ (ด่านตรวจเก็บค่าบริการอุทยานฯ) จากนั้นแนะนำให้ขออาศัยรถนักท่องเที่ยวเพื่อพาเข้าไป แหล่งท่อง-เที่ยวต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ป่าดิบแล้ง02 copy 4.png
 

ตารางรถไฟสถานีหัวลำโพง - สถานีปากช่อง

ขาไป ขากลับ
    ระยะเวลา (ชม.) ออก ถึง
1 ขบวนที่ 21 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี 3.44 1:31 5:15
2 ขบวนที่ 135 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี 4.12 6:40 10:52
3 ขบวนที่ 71 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี  3.20 10:05 13:25
4 ขบวนที่ 233 : กรุงเทพ - สุรินทร์ 3.42 11:40 15:22
5 ขบวนที่ 145 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี 4.24 15:20 19:44
6 ขบวนที่ 139 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี 3.51 18:55 22:46
7 ขบวนที่ 23 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี 3.37 20:30 0:07
8 ขบวนที่ 67 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี 3.32 21:30 1:02
    ระยะเวลา (ชม.) ออก ถึง
1 ขบวนที่ 24  :  อุบลราชธานี - กรุงเทพ 3.44 1:31 5:15
2 ขบวนที่ 68 : อุบลราชธานี - กรุงเทพ 4.23 2:17 6:40
3 ขบวนที่ 140 : อุบลราชธานี - กรุงเทพ 4.17 3:03 7:20
4 ขบวนที่ 234 : สุรินทร์ - กรุงเทพ 4.06 10:09 14:15
5 ขบวนที่ 72 : อุบลราชธานี - กรุงเทพ 3.28 11:27 14:55
6 ขบวนที่ 136 : อุบลราชธานี - กรุงเทพ 4.40 14:00 18:40
7 ขบวนที่ 146 : อุบลราชธานี - กรุงเทพ 4.14 16:56 21:10
8 ขบวนที่ 22 : อุบลราชธานี - กรุงเทพ 3.07 19:48 22:55

 

ดาวน์โหลด
แผนที่ภายในอุทยาน

สำหรับนำทางคุณท่องเที่ยวรอบ ๆ อุทยาน

go to top