ประกาศ วันที่ 1 เมษายน 2565

ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
ประจำปี พ.ศ. 2565

T_0007_Page_01.jpg

T_0007_Page_02.jpg

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 086-0926527 (ฝ่ายบริการทั่วไป) หรือ 086-0926529 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

go to top