Friday, Apr. 20, 2018

Slider

แหล่งท่องเที่ยว

ความงดงามของธรรมชาติ ณ ผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
October 02, 2017 - (0) comments

ผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดให้เข้าชมความงามของธรรมชาติอันสวยงามแล้ว เปิดให้เข้าชมแล้วนะคะโดย Phanakorn Kraomklang โพสต์โดย อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ บน 1 ตุลาคม 2017 [...]

ภาพกิจกรรม

รักลำตะคอง
February 13, 2018 - (0) comments

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยลำคะคอง บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [...]

ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
July 18, 2014 - (0) comments

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนห้องรับแขกสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นด่านแรกที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญของพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งมีการปรับปรุงอาคาร การจัดทำนิทรรศการที่ให้ความรู้ [...]

Other Categories