Monday, Nov. 20, 2017

Slider

แหล่งท่องเที่ยว

ความงดงามของธรรมชาติ ณ ผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
October 02, 2017 - (0) comments

ผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดให้เข้าชมความงามของธรรมชาติอันสวยงามแล้ว เปิดให้เข้าชมแล้วนะคะโดย Phanakorn Kraomklang โพสต์โดย อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ บน 1 ตุลาคม 2017 [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

RUN FOR RANGERS 2nd KHAO YAI HALF MARATHON 2017
November 08, 2017 - (0) comments

วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 2 RUN FOR RANGERS 2nd KHAO YAI HALF MARATHON 2017 พร้อมด่ื่มด่ำบรรยากาศท่ามกลางสายลมหนาวและธรรมชาติอันสวยงามตลอดเส้นทาง วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 รับจำนวนจำกัด [...]

ภาพกิจกรรม

November 11, 2017 - (0) comments

การชำระเงิน 1. ชำระด้วย Bill Payment ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code : 93573 โดยการยืนยันตัวตนผู้สมัครด้วยหมายเลขบัตรประชาชนที่ตรงกับการแจ้งที่สมัครไว้ 1.1 สาขาธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ 1.2 ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ 1.3 KTB Internet Banking ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ และรอการแจ้งยืนยันการสมัครทางอีเมล [...]

ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
July 18, 2014 - (0) comments

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนห้องรับแขกสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นด่านแรกที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญของพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งมีการปรับปรุงอาคาร การจัดทำนิทรรศการที่ให้ความรู้ [...]