ประกาศ วันที่ 21 ก.พ 2564

ประกาศแจ้งนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอปิดโซนนิทรรศการในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อทำการปรับปรุง แต่นักท่องเที่ยวยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

go to top