Saturday, Sep. 25, 2021

Tag Archives: ' Papilio demoleus'

ผีเสื้อหนอนมะนาว

ผีเสื้อหนอนมะนาว

Posted On: July 24, 2014

ผีเสื้อหนอนมะนาว Lime Butterfiy ; Papilio demoleus  มักพบตามทุ่งหญ้า ป่าโปร่งและบริเวณดินโป่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในผีเสื้อวงศ์หางติ่ง (Family Papilionidae) สีสันแห่งทุ่งหญ้าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   [...]