Monday, Aug. 3, 2020

Tag Archives: ' ไก่ฟ้าพญาลอ'

ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese fireback

ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese fireback

Posted On: March 13, 2016

ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese fireback; (Lophura diardi) เป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามและสามารถพบได้บ่อยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     [...]