Monday, Sep. 20, 2021

Tag Archives: ' แก่งหินเพิง'

ล่องแก่ง

ล่องแก่ง

Posted On: June 06, 2014

กิจกรรมผจญภัยในสายน้ำ นิยมล่องในช่วงฤดูฝน เขาใหญ่มีจุดให้บริการหลายแห่ง ได้แก่ แก่งหินเพิงของห้วยใสใหญ่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ 9 (ใส่ใหญ่) [...]

ท่องเที่ยวด้านผจญภัย

ท่องเที่ยวด้านผจญภัย

Posted On: May 29, 2014

1. แก่งหินเพิง แก่งหินเพิง เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำใสใหญ่ในเขต อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี แก่งหินเพิงจะสวยงามมากที่สุดในยามน้ำหลาก ราวเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ฤดูฝนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวแก่งหินเพิง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำตามแก่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก [...]

ล่องแก่งหินเพิง

ล่องแก่งหินเพิง

Posted On: May 16, 2014

ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่ในลำน้ำใสใหญ่ ซึ่งมีลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นชั้นหินทราย อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ 9 (ใสใหญ่) อำเภอนาดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่เหมาะแก่การล่องเรือยางที่ท้าทาย [...]