Saturday, Sep. 25, 2021

Tag Archives: ' เขาเขียว'

จุดชมทิวทัศน์ผาตรอมใจ

จุดชมทิวทัศน์ผาตรอมใจ

Posted On: July 14, 2015

“ผาตรอมใจ” เป็นส่วนหนึ่งของเขาเขียว ซึ่งเป็นเขาหินทราย ที่มียอดเขาสูง 1,200 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีฝนตกชุก และอากาศหนาวเย็นตลอดปี จึงถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบเขาและพันธุ์ไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น [...]

ดูนก

ดูนก

Posted On: June 06, 2014

ดูนก เขาใหญ่มีนกมากกว่า 315 ชนิด นกที่พบเห็นง่ายและเป็นนกเด่น ได้แก่ ไก่ฟ้า นกแต้วแล้วธรรมดา นกโกโรโกโส รวมถึงนกเงือก 4 ชนิดคือนกกก นกแก๊ก นกเงือกกรามช้าง และนกเงือกสีน้ำตาล จะพบนกต่าง ๆ ได้ในหลายบริเวณเช่น [...]