Thursday, Jun. 24, 2021

Tag Archives: ' เขาสมอปูน'

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 10

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 10

Posted On: October 07, 2016

จดหมายช่าว ฉบับที่ 10 pub. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและถือเป็นการก าเนิดของอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย [...]

ชมดอกไม้ป่า

ชมดอกไม้ป่า

Posted On: June 06, 2014

ดอกไม้ป่าในเขาใหญ่มีให้ชมได้ตลอดปี สลับผันเปลี่ยนในแต่ฤดูกาลฤดูร้อนที่น้ำตกผากล้วยไม้ จะเต็มไปด้วยสีแดงของหวายแดง ฤดูฝนบนเขาสมอปูน ดอกดุสิตา กระดุมเงิน หงอนนาค เบ่งบานเต็มท้องทุ่ง [...]