Saturday, Sep. 18, 2021

Tag Archives: ' เก้ง'

เก้งธรรมดา Common Barking Deer

เก้งธรรมดา Common Barking Deer

Posted On: August 31, 2014

เก้งธรรมดา หรือ ฟาน หรือที่นิยมเรียกกันว่า เก้ง (Common Barking Deer, Red Muntjac) ; Muntiacus muntjak เป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบได้บ่อย  ตามทุ่งหญ้า ชายป่า  หรือแหล่งดินโป่งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]