Monday, Sep. 20, 2021

Tag Archives: ' เก็บขยะ'

เก็บขยะ

เก็บขยะ

Posted On: June 06, 2014

เก็บขยะ ปัญหาขยะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญยังเป็นปัญหาสำคัญ แม้จะมีระบบการจัดการขยะที่ดี แต่ก็ยังมีขยะพบเห็นได้ทั่วไปจากนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เห็นความสำคัญจึงจัดให้มีกิจกรรมเก็บขยะขึ้น [...]