Friday, Aug. 7, 2020

Tag Archives: ' อ่างเก็บน้ำสายศร'

อ่างเก็บน้ำสายศร

อ่างเก็บน้ำสายศร

Posted On: October 13, 2014

  หรือที่เรียกกันว่าอ่างเก็บน้ำมอสิงโต เป็นอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า สร้างขึ้นด้วยงบประมาณส่วนตัวของนายบุญเรือง สายศร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]