Monday, Sep. 20, 2021

Tag Archives: ' อุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋'

ผาเดียวดาย

ผาเดียวดาย

Posted On: October 13, 2014

ผาเดียวดาย ผาเดียวดาย จุดชมวิวที่กว้างและสูงที่สุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สถานที่ซึ่งเปิดให้เห็นมุมมองทางธรรมชาติ รูปร่างของทิวเขายอดราบซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของทางน้ำ เป็นเสมือนการทำความเข้าใจบทเรียนหน้าใหม่ทางธรณีวิทยาของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ [...]