Saturday, Sep. 25, 2021

Tag Archives: ' อช.เขาใหญ่'

ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese fireback

ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese fireback

Posted On: March 13, 2016

ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese fireback; (Lophura diardi) เป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามและสามารถพบได้บ่อยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     [...]

“หลักไม้สีแดงริมถนน” อช.เขาใหญ่กำลังสำรวจประชากรช้างป่า ในปีงบประมาณ 2559

“หลักไม้สีแดงริมถนน” อช.เขาใหญ่กำลังสำรวจประชากรช้างป่า ในปีงบประมาณ 2559

Posted On: February 16, 2016

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีโครงการศึกษาวิจัยเรื่องประชากรช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

ถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: December 14, 2015

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และนักท่องเที่ยว ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (วันพ่อแห่งชาติ) ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   [...]