Saturday, Sep. 18, 2021

Tag Archives: ' ห้วยใสใหญ่'

ล่องแก่ง

ล่องแก่ง

Posted On: June 06, 2014

กิจกรรมผจญภัยในสายน้ำ นิยมล่องในช่วงฤดูฝน เขาใหญ่มีจุดให้บริการหลายแห่ง ได้แก่ แก่งหินเพิงของห้วยใสใหญ่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ 9 (ใส่ใหญ่) [...]