Monday, Sep. 20, 2021

Tag Archives: ' หนองผักชี'

หอดูสัตว์หนองผักชี

หอดูสัตว์หนองผักชี

Posted On: October 12, 2014

เป็นจุดชมวิวดูสัตว์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ ในบางเวลาจะเห็นสัตว์มากินดินที่โป่งเทียม และกินน้ำที่แหล่งน้ำ การเดินทางมาที่หอดูสัตว์หนองผักชี ให้จอดรถที่บริเวณกิโลเมตร 35 ถนนธนะรัชต์ แล้วเดินเข้ามาระหว่างทางจะเป็นป่าหญ้า ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  [...]

ดูนก

ดูนก

Posted On: June 06, 2014

ดูนก เขาใหญ่มีนกมากกว่า 315 ชนิด นกที่พบเห็นง่ายและเป็นนกเด่น ได้แก่ ไก่ฟ้า นกแต้วแล้วธรรมดา นกโกโรโกโส รวมถึงนกเงือก 4 ชนิดคือนกกก นกแก๊ก นกเงือกกรามช้าง และนกเงือกสีน้ำตาล จะพบนกต่าง ๆ ได้ในหลายบริเวณเช่น [...]