Monday, Sep. 20, 2021

Tag Archives: ' รวมใจทำดีเพื่อพ่อ'

เขาใหญ่แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่ 9)

เขาใหญ่แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่ 9)

Posted On: December 03, 2016

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรินฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน และจัดกิจกรรมแปลอักษร [...]