Thursday, Jun. 24, 2021

Tag Archives: ' ภูเขา'

จุดชมวิว กม. 30

จุดชมวิว กม. 30

Posted On: October 13, 2014

แผนที่ประวัติศาสตร์แห่งทิวเขา จากจุดชมวิว กม. 30 เราสามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดสายตา แต่ละทิวเทือกล้วนบอกเล่าประวัติศาสตร์แห่งธรรมชาติ ความเป็นมา การก่อกำเนิด [...]