Friday, Sep. 24, 2021

Tag Archives: ' ผาเดียวดาย'

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 10

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 10

Posted On: October 07, 2016

จดหมายช่าว ฉบับที่ 10 pub. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและถือเป็นการก าเนิดของอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย [...]

ผาเดียวดาย

ผาเดียวดาย

Posted On: October 13, 2014

ผาเดียวดาย ผาเดียวดาย จุดชมวิวที่กว้างและสูงที่สุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สถานที่ซึ่งเปิดให้เห็นมุมมองทางธรรมชาติ รูปร่างของทิวเขายอดราบซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของทางน้ำ เป็นเสมือนการทำความเข้าใจบทเรียนหน้าใหม่ทางธรณีวิทยาของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ [...]

ท่องเที่ยวธรรมชาติ

ท่องเที่ยวธรรมชาติ

Posted On: May 30, 2014

1. จุดชมทิวทัศน์ กม.30 กิโลเมตรที่ 30 ถนนธนะรัชต์ สามารถชมทิวทัศน์ด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เป็นบริเวณกว้างและสวยงาม กิจกรรม : – ชมทิวทัศน์ 2. จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาเดียวดาย) จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาเดียวดาย) นับเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามน่าชม มีลักษณะคล้ายผานกเค้าที่ภูกระดึง [...]