Saturday, Sep. 25, 2021

Tag Archives: ' นกเงือก'

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 9

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 9

Posted On: September 10, 2016

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 9 จดหมายช่าว ฉบับที่ 9 pub. [...]

นกกก หรือ นกกาฮัง (Great Hornbill)

นกกก หรือ นกกาฮัง (Great Hornbill)

Posted On: August 20, 2014

นกกก หรือ นกกาฮัง (Great Hornbill) นกเงือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

นกแก๊ก หรือ นกแกง (Oriental Pied Hornbill)

นกแก๊ก หรือ นกแกง (Oriental Pied Hornbill)

Posted On: August 20, 2014

นกแก๊ก หรือ นกแกง (Oriental Pied Hornbill) 1 ใน 4 ชนิด ของนกเงือกที่สามารถพบได้บ่อยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

ดูนก

ดูนก

Posted On: June 06, 2014

ดูนก เขาใหญ่มีนกมากกว่า 315 ชนิด นกที่พบเห็นง่ายและเป็นนกเด่น ได้แก่ ไก่ฟ้า นกแต้วแล้วธรรมดา นกโกโรโกโส รวมถึงนกเงือก 4 ชนิดคือนกกก นกแก๊ก นกเงือกกรามช้าง และนกเงือกสีน้ำตาล จะพบนกต่าง ๆ ได้ในหลายบริเวณเช่น [...]