Monday, Sep. 20, 2021

Tag Archives: ' ช้างป่า'

“หลักไม้สีแดงริมถนน” อช.เขาใหญ่กำลังสำรวจประชากรช้างป่า ในปีงบประมาณ 2559

“หลักไม้สีแดงริมถนน” อช.เขาใหญ่กำลังสำรวจประชากรช้างป่า ในปีงบประมาณ 2559

Posted On: February 16, 2016

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีโครงการศึกษาวิจัยเรื่องประชากรช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

ช้างป่า Asian elephant

ช้างป่า Asian elephant

Posted On: May 08, 2015

ช้างป่า Asian elephant : Elephas maximus ณ หอดูสัตว์หนองผักชี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   [...]