Saturday, Sep. 18, 2021

Tag Archives: ' จุดชมวิว'

ผาเดียวดาย

ผาเดียวดาย

Posted On: October 13, 2014

ผาเดียวดาย ผาเดียวดาย จุดชมวิวที่กว้างและสูงที่สุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สถานที่ซึ่งเปิดให้เห็นมุมมองทางธรรมชาติ รูปร่างของทิวเขายอดราบซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของทางน้ำ เป็นเสมือนการทำความเข้าใจบทเรียนหน้าใหม่ทางธรณีวิทยาของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ [...]

จุดชมวิว กม. 30

จุดชมวิว กม. 30

Posted On: October 13, 2014

แผนที่ประวัติศาสตร์แห่งทิวเขา จากจุดชมวิว กม. 30 เราสามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดสายตา แต่ละทิวเทือกล้วนบอกเล่าประวัติศาสตร์แห่งธรรมชาติ ความเป็นมา การก่อกำเนิด [...]