Monday, Sep. 20, 2021

Tag Archives: ' ขวางทะบุรี'

ตำนานดงพญาไฟ

ตำนานดงพญาไฟ

Posted On: July 15, 2014

ตำนานดงพญาไฟ เขาใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ดงพญาไฟ ซึ่งตำนานว่า “กาลครั้งหนึ่งขุนบรมราชา ได้สร้างเมืองขวางทะบุรี และประกาศห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในวันพระ ทำให้ประชาชนอยู้ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ต่อมาเจ้าผู้ครองเมืององค์หนึ่งไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม [...]