Wednesday, Aug. 12, 2020

Tag Archives: ' กวางป่า'

กวางป่า  Sambar Deer

กวางป่า Sambar Deer

Posted On: November 06, 2014

กวางป่า  Sambar Deer;  (Cervus unicolor) เป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบได้บ่อยมากในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่                     [...]