Saturday, Sep. 25, 2021

แหล่งท่องเที่ยว

แก่งหินเพลิง

แก่งหินเพลิง

Posted On: August 02, 2015

แก่งหินเพิง เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำใสใหญ่ในเขต อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี แก่งหินเพิงจะสวยงามมากที่สุดในยามน้ำหลาก ราวเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ฤดูฝนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวแก่งหินเพิง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำตามแก่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก [...]

ผาเดียวดาย

ผาเดียวดาย

Posted On: October 13, 2014

ผาเดียวดาย ผาเดียวดาย จุดชมวิวที่กว้างและสูงที่สุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สถานที่ซึ่งเปิดให้เห็นมุมมองทางธรรมชาติ รูปร่างของทิวเขายอดราบซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของทางน้ำ เป็นเสมือนการทำความเข้าใจบทเรียนหน้าใหม่ทางธรณีวิทยาของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ [...]

น้ำตกเหวนรก

น้ำตกเหวนรก

Posted On: October 13, 2014

น้ำตกเหวนรกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุดของอุทยานฯ อยู่ห่างจากที่ทา การฯ ลงมาทางทิศใต้ทางที่จะลงไปปราจีนบุรี โดยต้องเดินเท้าแยกจากทางสายหลักไปประมาณ 1 กิโลเมตรถึงจุดชมวิวที่มีมุมมองเห็นน้ำตกได้สวยงาม น้า ตกมีทั้งหมด 3 ชั้น [...]

น้ำตกเหวสุวัต

น้ำตกเหวสุวัต

Posted On: October 14, 2014

เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ตั้งอยู่สุดถนนธนะรัชต์ รถเข้าถึง จากลานจอดรถเดินลงไปเพียง 100 เมตร หรือจะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ไปประมาณ 3 กิโลเมตร [...]

อ่างเก็บน้ำสายศร

อ่างเก็บน้ำสายศร

Posted On: October 13, 2014

  หรือที่เรียกกันว่าอ่างเก็บน้ำมอสิงโต เป็นอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า สร้างขึ้นด้วยงบประมาณส่วนตัวของนายบุญเรือง สายศร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

น้ำตกผากล้วยไม้

น้ำตกผากล้วยไม้

Posted On: August 02, 2015

ลวดลายลาวาร้อน สู่ความเยือกเย็นสงบกลางไพรภายหลังฉากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีก่อน ลาวาหนืดข้นไหลทะลักอย่างช้าๆ จากปากปล่องไปทุกทิศทางความร้อนนับพันองศาได้เผามอดไหม้ทำลายทุกสิ่งที่ขวางกั้น [...]

น้ำตกกองแก้ว

น้ำตกกองแก้ว

Posted On: October 13, 2014

น้ำตกกองแก้ว เป็นน้ำตกเตี้ย ๆ ที่เกิดจากห้วยลำตะคอง ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดนครนายก และนครราชสีมา ในฤดูฝนดูสวยงามมาก สามารถเข้าถึงได้โดยการเดินเท้าจากศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวประมาณ 100 เมตร มีสะพานเชือกทอดข้ามลำน้ำให้บรรยากาศการพักผ่อนที่ กลมกลืนและบริเวณใกล้ๆ ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นสั้นๆ [...]

จุดชมทิวทัศน์ผาตรอมใจ

จุดชมทิวทัศน์ผาตรอมใจ

Posted On: July 14, 2015

“ผาตรอมใจ” เป็นส่วนหนึ่งของเขาเขียว ซึ่งเป็นเขาหินทราย ที่มียอดเขาสูง 1,200 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีฝนตกชุก และอากาศหนาวเย็นตลอดปี จึงถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบเขาและพันธุ์ไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น [...]

หอดูสัตว์หนองผักชี

หอดูสัตว์หนองผักชี

Posted On: October 12, 2014

เป็นจุดชมวิวดูสัตว์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ ในบางเวลาจะเห็นสัตว์มากินดินที่โป่งเทียม และกินน้ำที่แหล่งน้ำ การเดินทางมาที่หอดูสัตว์หนองผักชี ให้จอดรถที่บริเวณกิโลเมตร 35 ถนนธนะรัชต์ แล้วเดินเข้ามาระหว่างทางจะเป็นป่าหญ้า ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  [...]

น้ำตกเหวไทร-เหวประทุน

น้ำตกเหวไทร-เหวประทุน

Posted On: July 06, 2015

เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคอง ตัวน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผา กว้าง และสูงประมาณ 5 เมตร สามารถเดินเท้าเข้าได้ 2 ทาง คือ 1. ทางน้ำตกเหวสุวัตไปต้องเดินไปประมาณ 1.5 กม. 2. ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติกองแก้ว-เหวสุวัต ต้องเดินไปประมาณ 6.30 [...]