Tuesday, Jan. 28, 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำจัดสาบเสือ (Alien Species)

กำจัดสาบเสือ (Alien Species)

Posted On: December 20, 2015

กำจัดต้นสาบเสือให้หมดไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ทุ่งหญ้าและพืชอาหารให้กับสัตว์ป่า เชิญร่วมประกอบกิจกรรมนี้ได้ทุกเพศ ทุกวัย [...]

ลดค่าเข้าอุทยานฯ

ลดค่าเข้าอุทยานฯ

Posted On: June 30, 2015

ท่องเที่ยววิถีไทย ไปกับอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศลดค่าบริการ สำหรับบุคคลชาวไทยที่เข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากเดิม ผู้ใหญ่ ราคา 40 บาท เปลี่ยนเป็น 20 บาท เด็ก 20 บาท เปลี่ยนเป็น [...]

ประกาศกำหนดเวลาเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประกาศกำหนดเวลาเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: January 29, 2015

กำหนดเวลาห้ามเข้าไปในอุทยานฯ ในช่วงเวลาระหว่าง 18.00-06.00 น.   เพื่อให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าได้อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่าและเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวหรือประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

วิชาธรรมชาติศึกษาป่าเขาใหญ่ โรงเรียนเขาใหญ่วิทยาคม

วิชาธรรมชาติศึกษาป่าเขาใหญ่ โรงเรียนเขาใหญ่วิทยาคม

Posted On: February 04, 2015

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งเรียนรูที่เหมาะสมอย่างมากในการสื่อความหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อเป็นกำลังใจในการพิทักษ์รักษาป่า สมบัติอันทรงคุณค่าของคนในท้องถิ่นและประชาชาติให้ยั่งยืนต่อไป [...]

“เตือนภัยจากงูพิษ” เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกงูแมวเซากัด

Posted On: August 22, 2014

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปยัง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน หน่วยฯ น้ำตกเหวนรก ที่ถูกงูแมวเซากัดขณะออกลาดตระเวนตรวจป่า   [...]

บทกลอน พิทักษ์ป่า

บทกลอน พิทักษ์ป่า

Posted On: August 15, 2014

พิทักษ์ป่า               พิทักษ์ป่าเกรียงไกรในป่ากว้าง  อุทิศร่างกายใจไม่ท้อถอย [...]

เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 6 เส้นทาง

Posted On: July 09, 2014

เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 6 เส้นทาง1. เส้นทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – น้ำตกกองแก้ว 1.2 กม.2. เส้นทาง ผากล้วยไม้ – น้ำตกเหวสุวัต 3 กม.3. เส้นทาง กม.33 – [...]

ฤดูกาลผีเสื้อ

Posted On: July 09, 2014

ฤดูกาลดูผีเสื้อ ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณน้ำตกเหวสุวัต และบริเวณโดยรอบพื้นที่อุทยาน อยู่ในช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 57 [...]

ห้ามรถบัสขึ้นอุทยาน

Posted On: July 09, 2014

เรียนผู้ที่จะเข้ามาทำกิจกรรมที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื่องจากถนนและพื้นที่ ไม่เอื้ออำนวยต่อการนำรถบัสขึ้น [...]