Thursday, Jul. 18, 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รับมอบอุปกรณ์สำหรับการปฎิบัติงานลาดตระเวน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รับมอบอุปกรณ์สำหรับการปฎิบัติงานลาดตระเวน

Posted On: May 03, 2017

ชมรมคนรักษ์สัตว์ป่า กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ กลุ่มใบไม้ กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่ และกลุ่มเยาวชนต้นกล้า พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานลาดตระเวณแก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

ขอขอบคุณอาจารย์มนูญ มนูขจร มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 120 กล่อง

ขอขอบคุณอาจารย์มนูญ มนูขจร มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 120 กล่อง

Posted On: April 21, 2017

อาจารย์มนูญ มนูขจร อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์( Candidate Ph.D. Environmental Education) และรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 120 กล่อง โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายนันทนาการฯ [...]

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 16

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 16

Posted On: April 10, 2017

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 16 [...]

ขอขอบคุณ คุณศรีวรรณ นาราสัจจ์

Posted On: April 06, 2017

ตามที่คุณศรีวรรณ  นาราสัจจ์ ได้จัดส่งกาแฟ น้ำพริกซอง คุกกี้ ธัญญาพืชอบกรอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ [...]

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 1/2560

Posted On: March 01, 2017

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมขุนดง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] [...]

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 14

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 14

Posted On: February 10, 2017

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 14 [...]

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 13

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 13

Posted On: January 31, 2017

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 [...]

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2560

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2560

Posted On: January 01, 2017

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2560  [...]

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 12

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 12

Posted On: December 22, 2016

จดหมายช่าว ฉบับที่ 12 [...]