Monday, Jul. 26, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 4/2560

Posted On: August 28, 2017

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 4/2560 วันที่  28  สิงหาคม  2560 ณ ห้องประชุมนนทรี ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 20

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 20

Posted On: August 15, 2017

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 20 [...]

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 19

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 19

Posted On: July 24, 2017

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 19 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [...]

KHAO YAI RUN for RANGERS

KHAO YAI RUN for RANGERS

Posted On: July 06, 2017

Khao Yai National Park Mini Marathon 2017 “ครั้งแรกที่คุณจะได้วิ่ง ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”   ปิดรับสมัครแล้ว !!!  สำหรับผู้ที่สมัครแล้ว กรุณาโอนเงินก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2660 เวลา [...]

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 3/2560

Posted On: June 22, 2017

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมขุนดง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Posted On: June 13, 2017

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [...]

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน

Posted On: June 04, 2017

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 [...]

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและบริเวณจุดชมวิวทิวทัศน์ผาเดียวดาย

Posted On: May 26, 2017

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปีเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟู สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-0926529 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน [...]

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2560

Posted On: May 19, 2017

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมขุนดง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 17

จดหมายข่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 17

Posted On: May 09, 2017

จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 [...]