Monday, Aug. 10, 2020

น้ำใจแด่ชาวเขาใหญ่

ขอขอบคุณคณะศิษย์พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์  ปัณฑิโต

ขอขอบคุณคณะศิษย์พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

Posted On: August 30, 2017

ขอขอบคุณคณะศิษย์พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต วันที่ 29 สิงหาคม 2560 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รับมอบสิ่งของบริจาคจาก (คณะศิษย์พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต) โดยมีรายการสิ่งของที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในงานพิทักษ์ป่าและงานฝ่ายวิชาการ เช่น ถ่าน Alkaline 1.5 v ขนาด [...]

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รับมอบอุปกรณ์สำหรับการปฎิบัติงานลาดตระเวน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รับมอบอุปกรณ์สำหรับการปฎิบัติงานลาดตระเวน

Posted On: May 03, 2017

ชมรมคนรักษ์สัตว์ป่า กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ กลุ่มใบไม้ กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่ และกลุ่มเยาวชนต้นกล้า พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานลาดตระเวณแก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

ขอขอบคุณอาจารย์มนูญ มนูขจร มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 120 กล่อง

ขอขอบคุณอาจารย์มนูญ มนูขจร มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 120 กล่อง

Posted On: April 21, 2017

อาจารย์มนูญ มนูขจร อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์( Candidate Ph.D. Environmental Education) และรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 120 กล่อง โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายนันทนาการฯ [...]

ขอขอบคุณ คุณศรีวรรณ นาราสัจจ์

Posted On: April 06, 2017

ตามที่คุณศรีวรรณ  นาราสัจจ์ ได้จัดส่งกาแฟ น้ำพริกซอง คุกกี้ ธัญญาพืชอบกรอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ [...]