Friday, Sep. 24, 2021

สาระน่ารู้

เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่

เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่

Posted On: December 25, 2018

เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่ [...]

นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์

นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์

Posted On: October 30, 2017

 นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของระบบนิเวศ ประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสม ส่งผลให้มีความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่ ฝ่ายวิชาการ (2560) รายงานผลการสำรวจชนิดนกสามารถพบนกได้ถึง 310 ชนิด [...]

ตะกอง.. เอกลักษณ์แห่งลำตะคอง

ตะกอง.. เอกลักษณ์แห่งลำตะคอง

Posted On: June 19, 2017

ตะกอง (Chinese water dragon) หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า ลั้งหรือ กิ้งก่ายักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ของตะกอง คือ Physignathus cocincinus ตะกองเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าอยู่ ในวงศ์ Agamidae ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทย มีรูปร่างทั่วไปคล้ายอีกัวน่าที่พบในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ [...]

บทกลอน พิทักษ์ป่า

บทกลอน พิทักษ์ป่า

Posted On: August 15, 2014

พิทักษ์ป่า               พิทักษ์ป่าเกรียงไกรในป่ากว้าง  อุทิศร่างกายใจไม่ท้อถอย [...]

ดงพญาเย็น- เขาใหญ่

ดงพญาเย็น- เขาใหญ่

Posted On: August 12, 2014

ดงพญาเย็น- เขาใหญ่ คุณธนพล สารนาค ข้าราชการบำนาญของกรมป่าไม้ ที่ทำงานอนุรักษ์ป่ามาอย่างยาวนาน…จนทุกวันนี้ และเป็นนักวิชาการป่าไม้ไม่กี่คนที่สนใจประวัติศาสตร์การป่าไม้ไทย ท่านได้บันทึกเกี่ยวกับดงพญาไฟ ไว้ในหนังสือ “กำเนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” [...]

ตำนานดงพญาไฟ

ตำนานดงพญาไฟ

Posted On: July 15, 2014

ตำนานดงพญาไฟ เขาใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ดงพญาไฟ ซึ่งตำนานว่า “กาลครั้งหนึ่งขุนบรมราชา ได้สร้างเมืองขวางทะบุรี และประกาศห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในวันพระ ทำให้ประชาชนอยู้ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ต่อมาเจ้าผู้ครองเมืององค์หนึ่งไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม [...]

กำเนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กำเนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: July 13, 2014

การกำเนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยธนพล สาระนาค     คำนำ                 เนื่องจากปี พ.ศ. 2554 เป็นวาระครบรอบ 50 ปี การตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และปี 2555 [...]

สมัน

สมัน

Posted On: July 13, 2014

เนื้อสมัน SCHOMBURGK DEER โดยนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล เนื้อสมันหรือโชมเบิร์กเดียร์ เป็นกวางที่สวยชนิดหนึ่งในโลกนี้ สวยทั้งในส่วนเขาและรูปร่างหน้าตา สวยกว่ามูสในเมืองหนาว ซึ่งมีเขาแบนเป็นแผ่นอย่างน่าดูก็จริง มูสมีหน้าตาโง่ๆ จมูกงุ้ม รูปร่างก็เทอะทะไม่น่าดู  สมันสวยกว่าเร็ดเดียร์ของยุโรป และสวยกว่าบีติของอเมริกา [...]