Thursday, Jul. 18, 2019

ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

Posted On: July 18, 2014

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนห้องรับแขกสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นด่านแรกที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญของพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งมีการปรับปรุงอาคาร การจัดทำนิทรรศการที่ให้ความรู้ [...]

บ้านพักอุทยาน

บ้านพักอุทยาน

Posted On: May 30, 2014

บ้านพักเขาใหญ่ 101-109 บ้านพักเดี่ยว โซนกองแก้ว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   เขาใหญ่ 911-912 ค่ายเยาวชน (ค่ายบุญส่ง) โซนกองแก้ว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จองที่พักออนไลน์ เขาใหญ่ 201-206 บ้านพักเดี่ยว โซนทิวทัศน์ อยู่บนเนินเขา [...]

แผนผังบ้านพัก

แผนผังบ้านพัก

Posted On: May 30, 2014

[...]

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

Posted On: May 30, 2014

อัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ – นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท / คน เด็ก 20 บาท / คน – นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท [...]