Thursday, Jul. 18, 2019

วิชาการ

เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่

เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่

Posted On: December 25, 2018

เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่ Lichen Khaoyai [...]

นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์

นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์

Posted On: October 30, 2017

 นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของระบบนิเวศ ประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสม ส่งผลให้มีความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่ ฝ่ายวิชาการ (2560) รายงานผลการสำรวจชนิดนกสามารถพบนกได้ถึง 310 ชนิด [...]

ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า

ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า

Posted On: June 20, 2017

ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า [...]

ตะกอง.. เอกลักษณ์แห่งลำตะคอง

ตะกอง.. เอกลักษณ์แห่งลำตะคอง

Posted On: June 19, 2017

ตะกอง (Chinese water dragon) หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า ลั้งหรือ กิ้งก่ายักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ของตะกอง คือ Physignathus cocincinus ตะกองเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าอยู่ ในวงศ์ Agamidae ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทย มีรูปร่างทั่วไปคล้ายอีกัวน่าที่พบในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ [...]

แมวป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แมวป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: May 18, 2017

           สัตว์จำพวกแมวป่า Family Felidae พบกระจายในประเทศไทยนั้นมีถึง 9 ชนิด ได้แก่ เสือกระต่าย เสือปลา แมวดาว แมวป่าหัวแบน เสือไฟ แมวลายหินอ่อน [...]

หมาในกับเหยื่อ

หมาในกับเหยื่อ

Posted On: May 18, 2017

หมาในกับเหยื่อ “น้องฟาน” เป็นชื่อของหมาใน (dhole) 1 ใน 2 ตัวที่ทีมนักวิจัยจับติดปลอกคอ (GPS collar) ได้เมื่อเดือน มกราคม 2560 ที่ผ่านมา หลายท่านอาจสงสัยที่มาของชื่อนั้น ฟาน เป็นชื่อภาษาท้องถิ่น มาจากทีมนักวิจัยได้ร่วมกันตั้งเพื่ออุทิศให้กับเก้งเพศเมียที่ถูกรถนักท่องเที่ยวชนตาย [...]

นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ป่า

นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ป่า

Posted On: May 10, 2017

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ [...]

สปาร์โคลน @Khao Yai National Park

สปาร์โคลน @Khao Yai National Park

Posted On: May 09, 2017

สปาร์โคลน @Khaoyai National Park ธรรมชาติของสัตว์ป่านั้นในฤดูแล้ง (dry season) แหล่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด สัตว์ป่านอกจากใช้น้ำเพื่อดับกระหายแล้ว [...]

ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: May 09, 2017

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

การศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: March 05, 2017

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสมิทโซเนียล สหรัฐอเมริกา และสวนสัตว์ Minnesota  ได้ดำเนินการดักจับและติดปลอกคอส่งสัญญาณดาวเทียมกับหมาในเพศเมียจำนวน 2 ตัว ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]