Monday, Jul. 26, 2021

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Posted On: June 08, 2017

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลกแก่เยาวชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ครูป่าไม้) ณ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [...]

งานวันรักเขาใหญ่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

งานวันรักเขาใหญ่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

Posted On: June 06, 2017

ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และงานการลาดตระเวน และสนับสนุนวงดนตรีมวลชนสัมพันธ์ในงานวันรักเขาใหญ่เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน บริเวณหน้าด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ [...]

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือโคราชา มอบสิ่งของสนับสนุนงานป้องป้องกันและปรามปราม

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือโคราชา มอบสิ่งของสนับสนุนงานป้องป้องกันและปรามปราม

Posted On: May 23, 2017

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพโคราชา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของสนับสนุนงานป้องป้องกันและปรามปราม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 [...]

ทำความสะอาดริมทาง จากจุดชมวิว กม.30 – ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อฯ

ทำความสะอาดริมทาง จากจุดชมวิว กม.30 – ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อฯ

Posted On: May 20, 2017

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] [...]

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2560

Posted On: May 19, 2017

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมขุนดง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

ออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการ ให้บริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการ ให้บริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

Posted On: May 18, 2017

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการ ให้บริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านเลือดไทย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” [...]

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: May 10, 2017

นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีน) นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องใน   “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” [...]

ทีมกู้ภัยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมฝึก CPR และใช้เครื่อง ช๊อคไฟฟ้า AED

ทีมกู้ภัยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมฝึก CPR และใช้เครื่อง ช๊อคไฟฟ้า AED

Posted On: May 10, 2017

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ทีมกู้ภัยฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมฝึก CPR และใช้เครื่อง ช๊อคไฟฟ้า AED ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนักท่องที่ประสบภัยขณะมามท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ป่า

นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ป่า

Posted On: May 10, 2017

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ [...]