Thursday, Jul. 18, 2019

ภาพกิจกรรม

ทำความสะอาดริมทาง จากจุดชมวิว กม.30 – ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อฯ

ทำความสะอาดริมทาง จากจุดชมวิว กม.30 – ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อฯ

Posted On: May 20, 2017

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] [...]

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2560

Posted On: May 19, 2017

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมขุนดง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

ออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการ ให้บริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการ ให้บริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

Posted On: May 18, 2017

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการ ให้บริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านเลือดไทย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” [...]

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: May 10, 2017

นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีน) นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องใน   “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” [...]

ทีมกู้ภัยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมฝึก CPR และใช้เครื่อง ช๊อคไฟฟ้า AED

ทีมกู้ภัยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมฝึก CPR และใช้เครื่อง ช๊อคไฟฟ้า AED

Posted On: May 10, 2017

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ทีมกู้ภัยฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมฝึก CPR และใช้เครื่อง ช๊อคไฟฟ้า AED ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนักท่องที่ประสบภัยขณะมามท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ป่า

นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ป่า

Posted On: May 10, 2017

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ [...]

ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: May 09, 2017

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

ประเพณีสงกรานต์คนเขาใหญ่ 2560

ประเพณีสงกรานต์คนเขาใหญ่ 2560

Posted On: April 16, 2017

นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” [...]