Thursday, Jul. 18, 2019

ภาพกิจกรรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุุ์พืช จัดแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุุ์พืช จัดแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2

Posted On: November 30, 2017

(29 พ.ย.60) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดแถลงข่าวเปิดตัว กิจกรรมวิ่ง Run For Rangers ครั้งที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา [...]

วิธีการชำระเงินเมื่อสมัครแบบออนไลน์

Posted On: November 11, 2017

การชำระเงิน 1. ชำระด้วย Bill Payment ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code : 93573 โดยการยืนยันตัวตนผู้สมัครด้วยหมายเลขบัตรประชาชนที่ตรงกับการแจ้งที่สมัครไว้ 1.1 สาขาธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ 1.2 [...]

KHAOYAI MINIMARATHON 2017

KHAOYAI MINIMARATHON 2017

Posted On: July 30, 2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการปล่อยตัวและร่วมวิ่งในงาน “KHAOYAI MINIMARATHON 2017” วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน [...]

ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า

ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า

Posted On: June 20, 2017

ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า [...]

ประชุมแก้ปัญหากรณีช้างป่าออกหากินในพื้นที่ราษฎร

ประชุมแก้ปัญหากรณีช้างป่าออกหากินในพื้นที่ราษฎร

Posted On: June 14, 2017

ประชุมแก้ปัญหากรณีช้างป่าออกหากินในพื้นที่ราษฎร ท้องที่บ้านสันกำแพง ต.หมูสี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมนนทรี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 [...]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Posted On: June 08, 2017

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลกแก่เยาวชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ครูป่าไม้) ณ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [...]

งานวันรักเขาใหญ่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

งานวันรักเขาใหญ่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

Posted On: June 06, 2017

ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และงานการลาดตระเวน และสนับสนุนวงดนตรีมวลชนสัมพันธ์ในงานวันรักเขาใหญ่เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน บริเวณหน้าด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ [...]

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือโคราชา มอบสิ่งของสนับสนุนงานป้องป้องกันและปรามปราม

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือโคราชา มอบสิ่งของสนับสนุนงานป้องป้องกันและปรามปราม

Posted On: May 23, 2017

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพโคราชา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของสนับสนุนงานป้องป้องกันและปรามปราม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 [...]