Thursday, Jun. 20, 2019

คลังภาพ

นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์

นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์

Posted On: October 30, 2017

 นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของระบบนิเวศ ประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสม ส่งผลให้มีความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่ ฝ่ายวิชาการ (2560) รายงานผลการสำรวจชนิดนกสามารถพบนกได้ถึง 310 ชนิด [...]

สปาร์โคลน @Khao Yai National Park

สปาร์โคลน @Khao Yai National Park

Posted On: May 09, 2017

สปาร์โคลน @Khaoyai National Park ธรรมชาติของสัตว์ป่านั้นในฤดูแล้ง (dry season) แหล่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด สัตว์ป่านอกจากใช้น้ำเพื่อดับกระหายแล้ว [...]

ช้างป่าชนกัน ในอ่างเก็บน้ำสายสร

ช้างป่าชนกัน ในอ่างเก็บน้ำสายสร

Posted On: March 14, 2017

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  [...]

ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: January 01, 2017

 บริเวณเขาร่ม   ทำบุญเช้าวันปีใหม่ เขาร่ม กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง     [...]

ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese fireback

ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese fireback

Posted On: March 13, 2016

ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese fireback; (Lophura diardi) เป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามและสามารถพบได้บ่อยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     [...]

เอื้อง เขากวางอ่อน ( Phalaenopsis cornu-cervi )

เอื้อง เขากวางอ่อน ( Phalaenopsis cornu-cervi )

Posted On: May 16, 2015

เอื้อง เขากวางอ่อน ( Phalaenopsis cornu-cervi ) เป็นสกุลย่อยของ Phalaenopsis เป็นกล้วยไม้ที่สามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

ชะนีมือขาว White-handed gibbon

ชะนีมือขาว White-handed gibbon

Posted On: May 16, 2015

ชะนีมือขาว White-handed gibbon: (Hylobates lar) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอันดับวานร (Primates) ชนิดหนึ่ง จัดเป็นลิงไม่มีหางชนิดหนึ่ง จำพวกชะนี (Hylobatidae) [...]

ช้างป่า Asian elephant

ช้างป่า Asian elephant

Posted On: May 08, 2015

ช้างป่า Asian elephant : Elephas maximus ณ หอดูสัตว์หนองผักชี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   [...]

กวางป่า  Sambar Deer

กวางป่า Sambar Deer

Posted On: November 06, 2014

กวางป่า  Sambar Deer;  (Cervus unicolor) เป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบได้บ่อยมากในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่                     [...]