Thursday, Jul. 18, 2019

แนะนำอุทยาน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นครนายก +ปราจีนบุรี+ นครราชสีมา+ สระบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ด้านตะวันตกของเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งสูงโดดเด่นขึ้นมาจากที่ราบภาคกลางแล้วก่อตัวเป็นแนวเขตที่ราบสูงโคราช มีเขาร่มเป็นยอดเขาสูงสุด ความสูง 1,351 เมตร จากระดับน้ำทะเลและยังประกอบด้วยทุ่งกว้างสลับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ 1 ใน 5 ของพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ ผืนป่ามรดกโลก ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2505 นับเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
น้ำตกเหวนรก น้ำตกผากล้วยไม้ แก่งหินเพิง จุดชมทิวทัศน์ กม. 30 ผาเดียวดาย จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว น้ำตกกองแก้ว น้ำตกเหวประทุน น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกธารรัตนา น้ำตกส้มป่อย น้ำตกผามะนาวยักษ์ น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง

ภูมิอากาศ
ฤดูร้อน แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวกว่าที่อื่น แต่ที่เขาสูงบนเขาใหญ่อากาศเย็นสบาย ฤดูฝน เป็นช่วงหนึ่งที่ป่าไม้ทุ่งหญ้าเขียวขจี ฤดูหนาวในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันทั้งบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว ค่ายเยาวชน ลานกางเต็นท์ บริการให้เช่าเต็นท์และอุปกรณ์ และร้านอาหาร

ประวัติความเป็นมา
ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ
ภูมิอากาศ