ประวัติหัวหน้าอุทยาน นายครรชิต ศรีนพวรรณ | KHAO YAI NATIONAL PARK THAILAND

Sunday, Aug. 19, 2018

  • แสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจฯ ผ่าน QR Code ณ อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ - ลุ้นรับรางวัลบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ (ยกเว้นค่าตอบแทนที่พักของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ) เดือนละ 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รวม 60 รางวัล

ประวัติหัวหน้าอุทยาน นายครรชิต ศรีนพวรรณ


นายครรชิต ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สัญชาติไทย อายุ 54 ปี
สถานที่เกิด จังหวัดสิงห์บุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ สาขาภาควิชาวนวัฒนวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิจัยที่ชำนาญ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันราชภัฏสุรินทร์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตู้ ปณ.9 ปท.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา