Wednesday, Sep. 19, 2018

  • แสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจฯ ผ่าน QR Code ณ อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ - ลุ้นรับรางวัลบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ (ยกเว้นค่าตอบแทนที่พักของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ) เดือนละ 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รวม 60 รางวัล

ตู้ปณ. 9 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ฝ่ายบริหาร : 086-0926527

ฝ่ายวิชาการ: 093-3534350

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว: 086-0926529

ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อ : 086-0926531

ส่องสัตว์กลางคืน : 081-0639241

Email : ky_kynp@hotmail.com
Web : http://www.khaoyainationalpark.com
Fanpage : https://www.facebook.com/KhaoYaiNationalPark1962/