Tuesday, Jul. 17, 2018

  • "โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน" แผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานให้มีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่อุทยานทั่วไทย ในการได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุหรืออื่นๆ

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 เข้าค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 20 – 21 เมษายน 2561

Written By:

|

2018-04-26

|

Posted In:

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 เข้าค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 20 – 21 เมษายน 2561

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 โดย นายวิชัย  พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมห้วหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ข้าราชการและพนักงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้การต้อนรับ และร่วมดำเนินโครงการฯ นำเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรักสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561

 

Share This Article

Related News

SPARK Mission III
รักลำตะคอง
ใหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ ประจำปี 2561

About Author

admin