ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 1/2561 | KHAO YAI NATIONAL PARK THAILAND

Sunday, Aug. 19, 2018

  • "โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน" แผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานให้มีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่อุทยานทั่วไทย ในการได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุหรืออื่นๆ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องประชุมนนทรี ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 

 

Share This Article

Related News

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 4/2560
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 3/2560
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2560

About Author

admin