Monday, Jul. 26, 2021

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

SAM_1930

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนห้องรับแขกสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นด่านแรกที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญของพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งมีการปรับปรุงอาคาร การจัดทำนิทรรศการที่ให้ความรู้

ถึงกลไกความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่ทันสมัย
เข้าใจง่ายในรูปแบบ Interactive โดยนำภาพ เกม และวิดีโอต่างๆ มาประกอบเพื่อความน่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้มาเยือนออกไปสัมผัสเรียนรู้ในพื้นที่จริงได้ด้วยตนเอง
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ และห้องน้ำซึ่งรองรับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

สาระสำคัญของนิทรรศการภายในอาคารนำเสนอภายใต้แนวคิด “คุณค่าความสำคัญของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ในฐานะมรดกโลก” แบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่

โซน 1 ”ประชาสัมพันธ์และข้อมูลการท่องเที่ยว” โดยมีประวัติความเป็นมา แผนที่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ

โซน 2 “360 องศา ตระการตาป่าเขาใหญ่” นำเสนอสารคดีเกี่ยวกับเขาใหญ่ ที่สามารถมองได้รองตัว 360 องศา

โซน 3 “เขาใหญ่ จากมรดกไทย สู่มรดกโลก” แสดงการก่อกำเนิดผืนป่ามรดกโลกที่เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาร ได้แก่ แม่น้ำนครนายก แม่น้ำปราจีนบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังนำเสนอความหลากหลายของป่า เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา รวมถึงความหลากหลายของสัตว์ป่า เช่น ช้างป่า กระทิง เสือโคร่ง ชะนี และนกเงือกอีกด้วย

โซน 4 “เรารักษ์เขาใหญ่” แสดงการบริหารจัดการผืนป่ามรดกโลกอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการวิจัยสัตว์ป่า เช่น ชะนี นกเงือก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้ที่รักและหวงแหยนในผืนป่านี้

โซน 5 “ประสบการณ์เที่ยวเขาใหญ่” แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ไม่ควรพลาด เช่น น้ำตกเหวนรก น้ำตกผากล้วยไม้ และจุดชมทิวทัศน์ผาเดียวดาย เป็นต้น

โซน 6 ห้องสมุด และพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมีเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆ มาเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้เป็นประจำ

libery23 6
libery3  
Untitled-1

 

Share This Article

Related News

แก่งหินเพลิง
ผาเดียวดาย
น้ำตกเหวนรก

About Author

admin