Monday, Jul. 6, 2020

โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

Written By:

|

2019-05-28

|

Posted In:

โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำสายศร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สำหรับโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทยรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยเชิญชวนส่วนงานราชการในท้องที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรีโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมโรงเรียนบ้านปรางคล้า มูลนิธิอมตะ ICCF ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาตามโครงการ SPARK ชมรมคนรักษ์สัตว์ป่าสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่องกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ กลุ่มใบไม้ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมกรุงไทย
พร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่ร่วมปล่อยสัตว์ป่าจำนวน 237 ตัว เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบปีที่ 237 โดยรับการสนับสนุนไก่ฟ้าหลังขาวธรรมดา จำนวน 100 ตัว จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ไก่ป่าตุ้มหูขาว จำนวน 100 ตัว จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน และไก่ฟ้าพญาลอ จำนวน 37 ตัว จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวซึ่งสัตว์ป่าทั้ง 3 ชนิด มีการสำรวจพบการกระจายพันธุ์ อาศัย และหากิน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปัจจุบันพบเห็นได้น้อยการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าจะก่อให้เกิดความสุมดุลในระบบนิเวศธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
ร่วมสืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2562

About Author

admin