Saturday, Sep. 25, 2021

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ต้นน้ำลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Written By:

|

2019-04-06

|

Posted In:

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ต้นน้ำลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ ต้นน้ำลำตะคอง บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ได้เดินไปประจำจุดหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ จากนั้น เดินไปยังโต๊ะบวงสรวง จุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมส่งให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมปักธูป ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารระดับสูงเข้าประจำจุด พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยาดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่เชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เข้าประจำจุดที่กำหนด เจ้าหน้าที่เปิดฝาขันน้ำสาคร
เมื่อได้ฤกษ์เวลา 11.52 – 12.38 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร (ปริมาณร้อยละ 80 ของขันน้ำสาคร) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ส่งที่ตักน้ำให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปิดฝาขันน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ผู้เชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำไปยังรถ ขบวนรถเคลื่อนไปยังวัดพระนารายมหาราช หรือ วัดกลางนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก
สำหรับพิธีทำน้ำอภิเษกจะทำที่วัดพระนารายมหาราช หรือ วัดกลางนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ในอดีตวัดแห่งนี้เคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการที่จะต้องสาบานตนเข้ารับข้าราชการ สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดี ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต รวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีต่างๆหลายครั้ง

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin