Saturday, Sep. 25, 2021

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 เข้าค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 20 – 21 เมษายน 2561

Written By:

|

2018-04-26

|

Posted In:

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 เข้าค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 20 – 21 เมษายน 2561

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 โดย นายวิชัย  พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมห้วหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ข้าราชการและพนักงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้การต้อนรับ และร่วมดำเนินโครงการฯ นำเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรักสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561

 

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin