Saturday, Sep. 18, 2021

เก็บขยะ

Written By:

|

2014-06-06

|

Posted In:

เก็บขยะ

environ

เก็บขยะ
ปัญหาขยะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญยังเป็นปัญหาสำคัญ แม้จะมีระบบการจัดการขยะที่ดี แต่ก็ยังมีขยะพบเห็นได้ทั่วไปจากนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เห็นความสำคัญจึงจัดให้มีกิจกรรมเก็บขยะขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อผู้มาเยือน

ทางอุทยานเปิดให้ผู้ที่สนใจกิจกรรมนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม โดยติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โทร 093-3534350

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin