Saturday, Sep. 18, 2021

ล่องแก่ง

Written By:

|

2014-06-06

|

Posted In:

ล่องแก่ง

หินเพิง4

กิจกรรมผจญภัยในสายน้ำ นิยมล่องในช่วงฤดูฝน เขาใหญ่มีจุดให้บริการหลายแห่ง ได้แก่ แก่งหินเพิงของห้วยใสใหญ่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ 9 (ใส่ใหญ่)

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin