Tuesday, Jun. 22, 2021

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานจำนวนหลายอัตรา

Written By:

|

2017-08-31

|

Posted In:

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานจำนวนหลายอัตรา

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
จำนวนหลายอัตรา

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานธุรการ
3. งานคอมพิวเตอร์
4. งานการเงินและบัญชี
5. งานอิเล็คทรอนิค
6. งานไฟฟ้า
7. งานลาดตะเวนและป้องกันรักษาป่า
8. งานวิชาการสิ่งแวดล้อม
9. งานวิชาการเผยแพร่
10. งานบริการและบ้านพัก
11. งานดูแล ความสะอาด ห้องน้ำ ห้องสุขา
12. งานดูแลอาคารสถานที่
13. งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

 

กำหนดวันสอบ และสถานที่
สอบวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมขุนดง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยแยกตามตำแหน่งงานตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

LINE it!

Share This Article

Related News

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 33
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 32
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 31

About Author

admin