Saturday, Sep. 18, 2021

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน

Written By:

|

2017-06-04

|

Posted In:

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และและรองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พร้อมคณะ  ในการรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ดินของราษฎร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ทับซ้อนที่ดินของราษฎรพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีราษฎรเข้าร่วมรับฟังและหารือทั้งสิ้น ประมาณ 40 คน ณ เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 2

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำนวยความสะดวกและต้อนรับนายธัญญา เนติธรรมกุล และตรวจราชการการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง และทดสอบระบบกล้อง NCAPS ตามมาตรการจับก่อนตัดและศึกษาการกระจายตัวของไม้พะยูง โดยมีผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำตรวจ

 

Share This Article

Related News

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 33
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 32
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 31

About Author

admin